KARMINA

Table of Contents

KARMINA

Pengertian Karmina

Karmina atau juga dikenal dengan nama pantun kilat atau pantun dua seuntai adalah pantun yang terdiri dari dua baris. Baris pertama merupakan sampiran dan baris kedua adalah isi dengan pola sajak lurus (a-a). Karmina biasanya digunakan untuk menyampaikan sindiran ataupun ungkapan secara langsung

  1. Asal usul

Sebenarnya, karmina berasal dari empat baris, yang tiap barisnya bersuku kata empat atau lima, lalu kedua baris itu diucapkan seoalah-olah sebuah kalimat, seperti contoh di bawah ini:

Pisang kepok

pisang berbiji,

Anak mondok,

diambil istri

Lalu dijadikan:

Pisang kepok, pisang berbiji

Anak mondok, diambil istri

  1. Ciri – Ciri Karmina
  2. a)Terdiri dari 2 baris 1 bait
  3. b)Bersajak a – a
  4. c)Baris 1 sampiran, baris 2 isi
  5. d)Umumnya berisi sindiran
  6. Contoh Karmina

Pantun Kilat atau Karmina tema “CANTIK”

Sudah gaharu cendana pula

sudah tahu bertanya pula

kura-kura dalam perahu

pura-pura tidak tahu

gelatik di pohon jati

cantik itu yang baik hati

gelatik mematuk ubi

cantik itu yang berbudi

gelatik dalam rumah

cantik itu yang ramah

gelatik hinggap di salak

cantik itu karena akhlak

gelatik mematuk polong

cantik itu suka menolong

gelatik burung kicauan

cantik itu karna beriman

gelatik di pohon lada

cantik itu berlapang dada

gelatik terbang ke awan

cantik itu karena dermawan

gelatik main di batu

cantik itu kalau membantu

Sumber: http://linux.blog.gunadarma.ac.id/2020/07/14/jasa-penulis-artikel/