Jenis-Jenis Propaganda

Jenis-Jenis Propaganda

Jenis-Jenis Propaganda

Jenis-Jenis Propaganda

  • White Propaganda

Merupakan sejenis propaganda yang dikenal kesahihan serta ketetapan cerita atau berita yang ingin disampaikan. Propaganda jenis ini kebiasaannya akan melalui saluran yang dimonopoli oleh phak pemerintah. Setiap maklumat yang disebarkan akan memberi kelebihan dan menonjolkan kebaikan pihak pemerintah.

  • Black Propaganda

Merupakan sejenis propaganda tertutup atau tersembunyi, propaganda jenis ini memberikan sumber informasi yang salah atau tidak tepat. Penyebar propaganda ini juga akan menyebarkan informasi palsu dan akan memberi kesan buruk kepada orang atau negara yang dituduh itu.

  • Grey Propaganda

Merupakan sejenis propaganda yang kurang ketepatan tentang informasi atau berita yang disebarkan, propaganda jenis ini biasanya tidak diketahui penyebar yang menyebarkan informasi tersebut. Apabila sesuatu informasi disebarkan, kita jarang mengetahui identitas penyebar maklumat tersebut. Propaganda jenis ini juga kebiasaannya akan menolak sesuatu kekejaman yang dilakukan oleh kuasa-kuasa besar.

  • Ratio Propaganda

Merupakan sejenis propaganda yang bersifat positif, propaganda jenis ini lebih menjurus ke arah perpadua dan mencipta nama yang baik. Selain itu ia mempromosikan ikatan persahabatan dan meningkatkan moral sesuatu perkaa yang disebarkan.


Sumber: https://alphaomegaproperty.co.id/oo-launcher-apk/