Contoh Syair

Contoh Syair

Wasiat Renungan Masa Pengalaman Baru (Pilihan)

Asas NW jangan diubah

Sepanjang masa sepanjang sanah

Sunnah Jama’ah dalam akidah

mazhab Syafi’i dalam Syari’ah

Buka madrasah desa dan dasan
Agar tersebar ajaran Tuhan
Ikatan Pelajar PG aktifkan
Himmah pemuda terus tonjolkan

Nahdlatul Wathan ciptaan ayahda
Kuamanatkan kepada anakda
dipelihara dan terus dibina
dan dikembangkan di Nusantara

Kalau nanda memang beryakin
tak sampai hati ninggalkan Zainuddin
Maulanal Hasan do’akan tamkin
dalam kitabnya Al-Mustarsyidin

Nahdlatul Wathan berjalan terus
Siang dan malam tidak terputus
Meskipun dahsyat gelombang arus
Dalam lindungan Ilahi Al-Quddus
Banyaklah orang tersesat jalan
Mengaku diri Nahdlatul Wathan
Padahal dia di luar barisan
Tidak menurut garis pimpinan

Bahwa PB adalah satu
Bukannya dua bukannya telu
Atas pimpinan PB yang satu
Dewan Mustasyar pemberi restu

Organisasi ada imamnya
Pengurus Besar PB namanya
Wajib ditaati instruksinya
Selama berjalan menyelamatkannya

Banyak orang tidak mengerti
Pada tugasnya berorganisasi
Dipermainkan orang sehari-hari
Akhirnya ia menjadi amphibi

( Al-Magfurulah Maulana Syaikh TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid )

GURINDAM

Pengertian Gurindam

Gurindam merupakan puisi, hasil karya Raja Ali Haji seorang sastrawan dan Pahlawan Nasional dari Pulau Penyengat, Provinsi Kepulauan Riau.  Gurindam Dua Belas pasal pertama dan kedua, ditatahkan pada marmer sebagai bukti rasa cintanya kepada Engku Puteri Hamidah, di Pulau Penyengat. Pulau Penyengat diberikan kepadanya sebagai mas kawin. gurindam  ini dibawa oleh orang Hindu atau pengaruh sastra Hindu. Gurindam berasal dari Bahasa Tamil (India) yaitu kirindam yang berarti mula-mula asal perumpamaan

Ciri-ciri gurindam:
a)Sajak akhir berirama a – a ; b – b; c – c dst.
b)Berasal dari Tamil (India)
c)Isinya merupakan nasihat yang cukup jelas yakni menjelaskan atau menampilkan suatui sebab akibat.

Recent Posts